Termenul de prescripție a răspunderii contravenționaletermenul de prescripție a răspunderii contravenționale

contact@juridichub.ro ÎCCJ. RIL admis ref. termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 În şedinţa din 20 iulie 2020 Înalta Curte de Casaţie […]

Amenda pentru lipsa rovinietei trebuie comunicată în două luni de la încheierea procesului-verbalAmenda pentru lipsa rovinietei trebuie comunicată în două luni

contact@juridichub.ro ÎCCJ. Amenda pentru lipsa rovinietei trebuie comunicată în două luni de la încheierea procesului-verbal Amenda pentru lipsa rovinietei trebuie comunicată în două luni de la încheierea procesului-verbal În Monitorul Oficial cu numărul 107 din 7 februarie 2017 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 43/2016, prin care se stabilește că amenda pentru lipsa rovinietei trebuie comunicată […]

Subiectul activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabillă în cazul înstrăinării autovehicululuiSubiectul activ al contravenției

contact@juridichub.ro RIL admis. Subiectul activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabillă în cazul înstrăinării autovehiculului Subiectul activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabillă în cazul înstrăinării autovehiculului În ședința din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să […]

Dreptul contravenientului de a formula obiecțiuni la momentul întocmirii procesului-verbal de contravențieDreptul contravenientului de a formula obiecțiuni

contact@juridichub.ro Dreptul contravenientului de a formula obiecțiuni la momentul întocmirii procesului-verbal de contravenție Dreptul contravenientului de a formula obiecțiuni la momentul întocmirii procesului-verbal de contravenție Potrivit art. 16 alin.7 din OG nr.2/2001, în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului […]

Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul procesului-verbal de contravențieÎndreptarea erorii materiale din cuprinsul procesului-verbal

contact@juridichub.ro Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul procesului-verbal de contravenție Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul procesului-verbal de contravenție Potrivit dispoziţiilor art. 17 din OG nr. 2/2001, constituie un caz de nulitate necondiţionată lipsa semnăturii agentului constatator raportat la îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul procesului-verbal de contravenție în ceea ce priveşte consemnarea greşită a codului numeric […]

Lipsa semnăturii agentului constatator din cuprinsul procesului-verbal de contravențieLipsa semnăturii agentului constatator

contact@juridichub.ro Lipsa semnăturii agentului constatator din cuprinsul procesului-verbal de contravenție O condiție esențială pentru legalitatea procesului-verbal de contravenție este semnătura agentului constatator, semnătură care trebuie să existe pe toate exemplarele procesului-verbal de contravenție, lipsa acesteia fiind sancționată cu nulitatea absolută a actului.    Extras din considerentele sentinței nr. 73/2019 a Judecătoriei Blaj: ”La data de […]

Încadrarea juridică greșită a faptei contravenționale. ConsecințeÎncadrarea juridică greșită a faptei contravenționale

contact@juridichub.ro Încadrarea juridică greșită a faptei contravenționale. Consecințe    Procesul-verbal de contravenție este nul pentru încălcarea principiului legalității în situația în care nu există corespondență între fapta reținută și norma juridică în care fapta a fost încadrată.     În cadrul plângerii contravenționale, instanța nu poate să schimbe încadrarea juridică a faptei reținute prin procesul-verbal de […]

Menționarea eronată a valorii punctului-amendă în procesul-verbal de contravențieMenționarea eronată a valorii punctului-amendă

contact@juridichub.ro Menționarea eronată a valorii punctului-amendă în procesul-verbal de contravenție Menționarea eronată a valorii punctului-amendă, amenda fiind aplicată într-un cuantum superior celui prevăzut de lege, determină anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Extras din considerentele Tribunalului Vrancea: ”Procesul verbal de contravenție este lovit de un viciu de legalitate, fiind întocmit cu încălcarea prevederilor […]

Depășire limită de viteză. Anularea procesului-verbal de contravenție. DubiiDepășire limită de viteză Anularea procesului-verbal de contravenție

contact@juridichub.ro Depășire limită de viteză. Anularea procesului-verbal de contravenție. Dubii    ”Prima instanță analizand probele administrate in cauza a apreciat că CD cu inregistrarea video a faptei contraventionale mentionate în cuprinsul procesului verbal, respectiv de a conduce autoturismul având numărul de înmatriculare X pe DJ 212, în interiorul localității C_ V_, cu viteză de 128 […]

Depășire limită de viteză. Refuzul de a semna procesul-verbal de contravenție neconfirmat de un martor asistentDepășire limită de viteză

contact@juridichub.ro Depășire limită de viteză. Refuzul de a semna procesul-verbal de contravenție neconfirmat de un martor asistent    Refuzul de a semna procesul-verbal de contravenție neconfirmat de un martor asistent atrage nulitatea relativă numai în măsura în care petentului i se aduce o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.    ”Imprejurarea […]