Motivarea necorespunzătoare a deciziei de concediereMotivarea necorespunzătoare a deciziei de concediere

Motivarea necorespunzătoare a deciziei de concediere Dispoziţiile art. 76 lit. a) din Codului Muncii prevăd, în mod imperativ, necesitatea motivării deciziei de concediere, în concret, pentru cazul salariatului concediat, pentru a permite, ulterior, salariatului concediat să aprecieze asupra legalităţii măsurii luate de către angajator, respectiv instanţei de judecată, în ipoteza contestării deciziei de concediere, să […]

Concediere. Desființarea locului de muncă. Existența unei cauze reale și serioaseConcediere.-Desfiintarea-locului-de-munca

Decizie de concediere nelegală. Neindicarea motivelor de fapt ale concedierii Potrivit art. 65 alin. (1) din Codul muncii: „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.”. Prin alin. […]

CJUE. Desfacerea unui contract de muncă în urma refuzului lucrătorului de a accepta o modificare unilaterală a contractului constituie o concediere în sensul Directivei privind concedierile colectiveCJUE. Desfacerea unui contract de muncă în urma refuzului lucrătorului de a accepta o modificare unilaterală a contractului constituie o concediere în sensul Directivei privind concedierile colective

CJUE. Desfacerea unui contract de muncă în urma refuzului lucrătorului de a accepta o modificare unilaterală a contractului constituie o concediere în sensul Directivei privind concedierile colective Desfacerea unui contract de muncă în urma refuzului lucrătorului de a accepta o modificare unilaterală și substanțială a elementelor esențiale ale contractului în detrimentul său constituie o concediere în sensul […]

Decizie de concediere nelegală. Neindicarea motivelor de fapt ale concedieriiDecizie de concediere nelegală

Decizie de concediere nelegală. Neindicarea motivelor de fapt ale concedierii ” Decizia atacată încalcă dispoziţiile art.76 lit. a din Codul muncii în sensul că aceasta nu conţine motivele ce au determinat concedierea, nefiind făcută trimitere în cuprinsul acesteia la nici un act intern al intimatei prin care să se fi luat decizia reorganizării firmei şi […]

Emiterea concomitentă a notificării de preaviz şi a deciziei de concediere. ConsecințeEmiterea concomitentă a notificării de preaviz şi a deciziei de concediere

Emiterea concomitentă a notificării de preaviz şi a deciziei de concediere. Consecințe ”Nu există temei pentru constatarea nulităţii absolute a deciziei de concediere ca urmare a emiterii acesteia concomitent cu notificarea preavizului, în condiţiile în care efectele deciziei de concediere s-au produs după împlinirea termenului de preaviz. În lipsa unei prevederi exprese în legislaţia muncii, […]

Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatuluiConcedierea pentru necorespundere profesională

Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului ”Necorespunderea profesională reprezintă o împrejurare de natură obiectivă sau subiectivă care conduce ori este aptă să conducă la obţinerea unor performanţe profesionale mai scăzute decât cele pe care, în mod rezonabil, angajatorul este îndrituit a le aştepta de la salariat şi presupune necunoaşterea regulilor specifice unei […]

ÎCCJ. Competența materială în cazul litigiilor având ca obiect raportul de serviciu al funcționarilor publiciCompetența materială în cazul litigiilor având ca obiect raportul de serviciu al funcționarilor publici

ÎCCJ. Competența materială în cazul litigiilor având ca obiect raportul de serviciu al funcționarilor publici Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în litigiul având ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public, nu are relevanță calitatea de autoritate publică a pârâtului, astfel că se va stabili competența materială potrivit Codului administrativ (art. 536), și nu Legii […]