ÎCCJ. RIL admis privind prescripția dreptului de a obține executarea silităRIL admis privind prescripția dreptului de a obține executarea silită 2023

ÎCCJ. RIL admis privind prescripția dreptului de a obține executarea silită Prin Decizia nr. 13/2022, ÎCCJ a decis: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de apel Galaţi şi, în consecinţă, în interpretarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, prin raportare la art. 405 alin. (1) […]