ÎCCJ. Noțiunea de domiciliu procesual în cazul minorilor

   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că locuinţa copilului este o stare de fapt dependentă de domiciliul părinţilor săi, iar în privinţa noţiunii de domiciliu, din punct de vedere procesual, se reţine că art. 114 C. proc. civ. („cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de C. civ. în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită.„) trebuie interpretate în sensul că prin domiciliu se înţelege locul unde o persoană stă în fapt, scopul dispoziţiilor legale referitoare la domiciliu, aşa cum rezultă din prevederile art. 153 şi următoarele din C. proc. civ., fiind acela ca părţile aflate în litigiu să fie înştiinţate de existenţa procesului, în respectarea dreptului la apărare şi dreptului la un proces echitabil.

    (Decizia nr. 100 din 20 ianuarie 2022, pronunțată de Secţia I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

Logo-header-Juridichub

Despre noi

JURIDICHUB – este o echipă de avocați de tranzacție și litigii cu mare experiență de la unele dintre cele mai mari și cele mai multe firme de avocatură din țară. Obțineți recenzie gratuită a cazurilor.

Contact

E-mail: contact@juridichub.ro

© Juridichub.ro – 2020  |  Toate drepturile rezervate.

Creat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci