În cazul anulării procesului-verbal de contravenție, Inspectoratul de Poliție nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată

   ”Constatând că procesul-verbal contravențional (…) nu este legal, fiind afectat de nulitate, instanța va admite plângerea contravențională formulată de petentul PC (…) în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție al județului Arad, și va dispune anularea Procesului – verbal contravențional  nr. x, întocmit la data de 03.11.2016, cu exonerarea petentului de plata amenzii contravenționale.

   Constatând că s-au solicitat cheltuieli de judecată de către petent, în temeiul art. art. 451 din Codul de procedură civilă, instanța nu va acorda sume cu acest titlu pentru următoarele considerente:

   Ca petentul să obțină atare cheltuieli, ar fi trebuit să cheme în judecată persoana juridică de drept public deținătoare de patrimoniu la nivelul căreia sau prin intermediul căreia acționează ca organ autoritatea publică pe care o constituie intimatul Inspectoratul de Poliție al județului Arad.

   Un atare patrimoniu – care să permită eventuala executare silită în caz de neîndeplinire a obligației de plată a cheltuielilor de judecată de către cel chemat în judecată – este un atribut atras doar de personalitatea juridică proprie a unei autorități publice de genul celor la care face referire art. 224 Cod civil; 

1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice care sunt persoane juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligațiile statului.
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ – teritoriale care nu răspund decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestora atunci când acestea au personalitate juridică
.

   Or, în cazul intimatului, sunt incidente normele conținute de art. 221 și 223 Cod civil, chestiunea cheltuielilor de judecată antrenând un raport juridic civil, cu consecința că, pentru actele și faptele organelor lor, răspund patrimonial persoanele juridice de drept public respective:

    Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat” (art. 221);
   (1) În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens.    (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care participă la raporturile civile în nume propriu, prin organele prevăzute de leg (art. 223).

    În aceste condiții, este evident că nu poate fi obligată la cheltuieli de judecată autoritatea intimată. Pentru simetrie, sunt de observat procedurile penale în care, în situația achitării inculpatului, nu parchetul sau organele de cercetare penală sunt obligate la cheltuieli de judecată, ci Statul – persoana juridică ce răspunde pentru faptele organelor sale.”

   (Judecătoria Lipova, Sentința civilă nr. 195 din 2 martie 2017, www.rolii.ro)

Logo-header-Juridichub

Despre noi

JURIDICHUB – este o echipă de avocați de tranzacție și litigii cu mare experiență de la unele dintre cele mai mari și cele mai multe firme de avocatură din țară. Obțineți recenzie gratuită a cazurilor.

Contact

E-mail: contact@juridichub.ro

© Juridichub.ro – 2020  |  Toate drepturile rezervate.

Creat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci