Dreptul contravenientului de a formula obiecțiuni la momentul întocmirii procesului-verbal de contravenție

Dreptul contravenientului de a formula obiecțiuni la momentul întocmirii procesului-verbal de contravenție

Potrivit art. 16 alin.7 din OG nr.2/2001, în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Legiuitorul a instituit prin art. 16 alin.7 din OG nr.2/2001 un caz de nulitate relativă condiționată de vătămare, după cum prevăd dispozițiile art. 174 alin.3 rap. la art. 175 C.pr.civ.

Lipsa acestui element din cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenției este sancționat cu nulitatea relativă a actului, nulitate care și-ar produce efectele numai în cazul în care a produs petentului o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia, după cum prevăd dispozițiile art. 175 alin.1 C.pr.civ. prin raportare la art. 47 din OG nr.2/2001. (Judecătoria Târgu Mureș, Sentința civilă nr. 3090/1 august 2019, www.rolii.ro)

Logo-header-Juridichub

Despre noi

JURIDICHUB – este o echipă de avocați de tranzacție și litigii cu mare experiență de la unele dintre cele mai mari și cele mai multe firme de avocatură din țară. Obțineți recenzie gratuită a cazurilor.

Contact

E-mail: contact@juridichub.ro

© Juridichub.ro – 2020  |  Toate drepturile rezervate.

Creat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci